Veronikaprojektet

                                                                                                                                                       

Denne sang er unægtigelig af en lidt altmodish karakter. Jeg medgiver gerne at den ikke har mange elementer af moderne talesprog, men må undskylde mig med, at det var heller ikke sigtet med den. Det er ren retro. Gammmel Dansk af den type som kun skibsnisser og rigtige gademusikanter turde optræde med!

 

Øl til musikken?

 

Øl til den skipper som styrer sin skude

Og braser sit sejl mellem master og rær

Stikker sin kurs ud for halvfulde klude

Runder ved Skagen i bund råddent vejr

Skål for den tømrer som masternes rejsning

Kan takke for mandsmod og dåd

Og rebslagerens hænder hver takling og splejsning

Der holder i stormen, ramsaltet og våd

 

Øl til hver bonde som træhesten tvinger

Dens sjælfulde ridt over gårdspladsens grus

Hver lille mands tale, som vreden gav vinger

Når store mænd priste historiens sus

Øl til hver kvinde der skurede gulvet

Gav sul kål og vælling og ungerne bryst

Til hunden i lænken og fangen i hullet

Og frihedens lærker der triller af lyst

 

Øl til hver smed som øget har skoet

Han hvæssed’ dit våben og skærped’ din plov

I essernes gløder han jernet har snoet

Og kringled’ metallet på krikkernes hov

Øl til den tøs som på lejet sig slanged’

Og priste sin elsker med iver og hyl

Gav gnavpotter horn på som aldrig har stanget

Og husbonder knoer på og stømpere prygl

 

Øl til den kone der vasked’ den døde

Og hende der barsled, og drømmen der brast

Skål højt for livet og elskendes møde

Og lægen der kom til den syge i hast

Skål for den bager der ælted’ din kage

Og brandmandens hænder der frelste din gård

Og for den fortabte der vendte tilbage

Og den som tør tilgive alt og forstår

 

Øl til den præst som har talt for de svage

Og røgted sit credo for rig som for arm

Skål for den herre med kronede dage

Som kone og frille holdt fyrig og varm

Øl til den nidkære savskærermester

Der taler så bravt sin retfærdige sag

Øl til dem alle både værter og gæster

Der fester med stil både midnat og dag

 

Øl til hver mule som støvet og tørstig

Huserer hos høj og lav ret som en pest

Som hærger vor hverdag så sur og krasbørstig

Og snerper vor gane hver gang der er fest

Og nok en sjat øl til, til ham med lyrikken

Der priser skønjomfruen ædel og fin

Så har hver fået deres kun mangler musikken

Men de skal ha’ konjak champagne og vin

 

 Rock Ad Hocs Ballader


 
BizLinksList.com - Business Directory