Poul henningsen              1894-1967

  http://www.viby-gym.dk/hm/litteraturhistoriske%20perioder/poul_henningsen.htm

http://www.denmark.org/mermaid_Nov97/design.html

http://www.leksikon.org/art.php?n=1096

http://www.scandinaviandesign.com/poulHenningsen/

http://www.dmk.dk/designers/001/

   Important piano by Poul Henningsen

"Politik er kampen om retten til at leve livet. Kunst er kampen om evnen til at leve livet".    

Hjem igen